Psihologie manageriala

Tipuri de opțiuni managerilor,

Ordinea verbală; Comandă scrisă.

Tipuri de decizii de management

Cu cât nivelul de maturitate socială a colectivului de muncă este mai ridicat, cu atât mai mult apelează la forme democratice de transfer transfer de decizii manageriale. Un indicator al unei culturi înalte de conducere este capacitatea unui manager în orice caz de a utiliza forme democratice de transfer al deciziilor manageriale.

În ultimii ani, când întreprinderile își desfășoară activitatea într-o economie de piață, s-au caracterizat prin creșterea experiențelor neuro-emoționale și uneori stresante ale multor lucrători. Fiecare manager ar trebui să poată distinge și împărți subordonații în funcție de vulnerabilitatea lor la stres, în funcție de vârstă, temperament, caracter și alți factori.

Acest lucru este necesar pentru a reduce impactul stresului asupra subordonaților atunci când se introduc inovații folosind diverse tehnici. În plus, trebuie remarcat faptul că tranziția de la o economie administrativă la o economie de piață a fost asociată cu multe schimbări, uneori foarte accentuate, în activitățile întreprinderilor.

Psihologie manageriala

Mulți oameni sunt reticenți și sunt greu de acceptat schimbarea. Principalele motive pentru rezistența la schimbare: Limitarea profesională, care în timp pentru unii specialiști se transformă într-o deformare profesională; Imunitate la tot ce este nou datorită diverselor gândiri incorecte inerție psihologică ; Tendința de a exagera consecințe negative; Teama de responsabilitate.

tipuri de opțiuni managerilor

În condiții moderne, fiecare manager trebuie să fie capabil să-și învețe subordonații să înțeleagă și să accepte inovațiile și schimbările și să facă față în mod eficient acestora. Organizarea execuției, spre deosebire de studiul situației și adoptarea deciziilor manageriale, impune managerului să fie capabil să se descurce cu forțele și mijloacele disponibile, capacitatea de a găsi modalități de a ieși din orice situație și să se străduiască să îndeplinească această decizie managerială.

Noțiunea tradițională conform căreia luarea deciziilor manageriale este mai responsabilă decât organizarea executării lor induce în eroare mulți manageri.

Pentru ca o echipă de artiști performanți să implementeze o decizie de management în conformitate exact cu ceea ce gândea managerul, este necesar să își formeze în minte aceleași gânduri, sentimente și aspirații volitive care formează un plan în capul managerului.

Transferul gândurilor, sentimentelor, voinței către alte persoane care urmează să execute direct o decizie managerială este conținutul principal al activității organizaționale a managerului.

tipuri de opțiuni managerilor

În acest stadiu al punerii în aplicare a deciziei de management este posibil un decalaj semnificativ între decizia de management și acțiunile executanților de a o implementa, adică decalajul dintre cuvinte și fapte. Adesea, în caz de eșec la îndeplinirea sarcinii, responsabilitatea este atribuită fie managerului, fie subordonaților, dezmembrând astfel un singur proces al activităților opțiuni în 2 minute comune.

În același timp, motivul neîndeplinirii deciziilor manageriale stă adesea în natura relației dintre activitățile managerului și ale executanților.

Account Options

Una dintre caracteristicile desfășurării activităților este că acumulează toate greșelile făcute de manager, inclusiv atunci când studiază situația și ia decizii manageriale. Deoarece în timp și spațiu, identificarea greșelilor de calcul coincide cu activitatea de performanță, se creează o idee eronată conform căreia există greșeli excepționale ale interpreților.

Acest lucru obligă managerul să acorde o atenție specială executării deciziilor. Pentru a îndeplini o anumită sarcină, o persoană trebuie să cunoască conținutul și metodele de implementare și să dorească să o finalizeze. Pe baza acestui fapt, este posibil să se distingă două domenii principale de lucru ale unui manager pentru organizarea executării unei decizii manageriale: Aducerea sarcinilor care decurg din decizia de management adoptată către interpreți; Încurajarea mobilizarea artiștilor interpreți pentru a îndeplini sarcinile care le-au fost atribuite.

Aceste direcții de organizare a execuției sunt strâns legate între ele și sunt adesea implementate simultan. Realizarea sarcinilor începe cu împărțirea deciziilor de management în sarcini de grup și sarcini individuale și selectarea interpreților necesari. La dezmembrarea unei decizii tipuri de opțiuni managerilor, managerul identifică acele probleme care vor fi atribuite funcționarilor responsabili pentru anumite domenii de lucru.

Această operațiune a fost numită delegarea de puteri. În practică, managerii nu sunt întotdeauna de acord să delege autoritatea subordonaților. Motive psihologice ale acestui fenomen: Neîncredere în abilitățile profesionale ale tipuri de opțiuni managerilor Incapacitatea de a controla utilizarea puterilor delegate; Frica pentru propria carieră în afaceri.

Delegarea autorității este dificilă atunci când managerul este incomplet reprezintă în mod clar întregul sistem de măsuri pentru implementarea deciziei de management adoptate de acesta. Oferirea libertății de acțiune a subordonaților necesită admiterea posibilității de eroare.

Aceasta înseamnă că managerul nu ar trebui să vadă pentru eșecurile subordonaților neapărat neglijență sau îndeplinire neloială a atribuțiilor. O analiză calmă și de afaceri a greșelilor și dezvoltarea de modalități de a le corecta dezvoltă inițiativa, încurajează creativitatea independentă. Acest lucru creează o atmosferă de încredere reciprocă în care interpretul nu caută să înfrumusețeze starea reală a lucrurilor.

Programe similare

Împreună cu delegarea de competențe, este necesar să se explice sarcina la îndemână, astfel încât subordonații să o înțeleagă fără ambiguități. Aducerea sarcinilor către artiștii interpreți se realizează prin metoda de a discuta sistemul de măsuri pentru implementarea deciziilor de management la ședințele de serviciu.

tipuri de opțiuni managerilor

Împreună cu o înțelegere clară a tabloului holistic al executării unei decizii manageriale, este important ca fiecare interpret să înțeleagă conexiunile și relațiile în care propria sa sarcină individuală se află în această legătură. Activitatea cu adevărat colectivă se distinge prin faptul că angajatul este ghidat nu numai de sarcina din fața sa, ci și realizează varietatea conexiunilor și a relațiilor în care este implicat activ.

Acest tipuri de opțiuni managerilor nu contrazice principiul unei distribuții clare a îndatoririlor, sarcinilor și stabilirea responsabilității personale pentru acestea. Pentru ca discuția sistemului de evenimente să se asigure că fiecare interpret înțelege procesul de execuție în general și aria responsabilității sale personale, ședința de serviciu ar trebui să aibă loc într-o atmosferă de discuții creative. Pe baza analizei tuturor discursurilor, se fac ajustări la planul inițial de implementare a deciziilor de management.

Apoi, metoda de instruire intră în joc. Este esențială o combinație abilă de instruire orală, demonstrație practică și practică a stagiarului. Dacă îi spui tranzacționarea tendințelor binare persoane ce trebuie să facă și îi tipuri de opțiuni managerilor să efectueze aceste acțiuni în practică, atunci tipuri de opțiuni managerilor cea mai înflăcărată dorință, nu va putea să le repete exact așa cum câștigând bani acasă folosind internetul s-a explicat.

Cea mai bună opțiune este aproximativ următoarea secvență: povestirea, demonstrarea, acțiunile de încercare ale elevului însuși, analiza orală a acestor acțiuni efectuate de către instructor, afișarea erorilor și un eșantion de execuție, din nou un proces etc. Formarea abilității necesită un număr suficient de astfel de repetări și o lungă perioadă de timp.

La etapele inițiale ale formării unei abilități, testele independente ale elevului nu ar trebui tipuri de opțiuni managerilor fie limitate în timp.

Strategii şi Politici Manageriale | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi | tasnadinfoturism.ro

El trebuie să aibă posibilitatea de a se simți confortabil cu acțiuni noi, conținutul lor. Încercările de a grăbi angajatul interferează cu înțelegerea esenței abilității. Eficacitatea formării abilităților depinde de cât de competentă este psihologic analiza succeselor și eșecurilor, cât de oportună și tactică este evaluarea acțiunilor cursanților. Pentru formarea abilităților de performanță individuale și de grup, se folosește metoda jocurilor de afaceri.

Obiectivele lor sunt apropiate de obiectivele discutării măsurilor de implementare a deciziilor, instrucțiunilor și exercițiilor de management.

În același timp, jocurile diferă semnificativ de discuții și instrucțiuni: prezintă interpreților o asemănare strânsă cu activitățile de performanță reale. În jocurile de afaceri, angajatul nu numai că gândește, ci acționează și împreună cu aceleași persoane cu care urmează să fie îndeplinită sarcina.

Ca rezultat al jocurilor, interpreții dezvoltă nu numai o idee despre sarcină, o opinie despre aceasta, ci și modelul ideal al acesteia.

Esența deciziilor de management, caracteristicile lor

Pe baza acestui fapt, se pot trage următoarele concluzii. Organizarea muncii privind luarea deciziilor manageriale impune managerului să o conducă colegial, colectiv, mobilizând aparatul de management. Într-o economie de piață, crește importanța formelor de pregătire colectivă a deciziilor manageriale. Acest lucru se datorează procesului obiectiv de creștere a complexității problemelor care apar.

Chiar și cel mai tipuri de opțiuni managerilor manager în condiții moderne cu greu poate fi un specialist calificat în toate aspectele managementului. Recent, personalul din conducere pregătește din ce în ce mai multe opțiuni pentru deciziile de management, iar managerul le evaluează și alege versiunea finală. Adesea, managerul atribuie chiar o evaluare a opțiunilor unui grup special de experți, iar el însuși studiază concluziile acestora. După luarea unei decizii de management, managerul, dezvoltând un plan de implementare a acestuia, trebuie să distribuie în mod clar întregul domeniu de lucru în funcție de timp, obiecte, precum și de sub-obiective, a căror realizare este necesară pentru implementarea acestei decizii manageriale.

Pentru deciziile de management complexe și mai ales responsabile, este recomandabil să se elaboreze un program special pentru tipuri de opțiuni managerilor lor. Într-un blocnotes special, este util ca un manager să înregistreze termenele de control pentru etapele de implementare a anumitor decizii de management, să noteze ce trebuie să facă el însuși managerul până la aceste termene, pe care să-l invite să raporteze asupra muncii efectuate.

Pentru realizarea fiecărui grup de lucrări, sunt selectați interpreți cu calificările corespunzătoare, înzestrați cu drepturile necesare și care nu sunt pe deplin responsabili pentru executarea corectă și la timp a lucrării. Întrebarea cu privire la natura și sfera activității operaționale pentru implementarea unei decizii manageriale depinde de nivelul la care lucrează managerul.

Pentru managerii de nivel superior, managementul operațional necesită relativ puțin timp. Astfel de manageri își limitează participarea la punerea în aplicare a deciziilor de management prin elaborarea unui plan de lucru, atribuirea interpreților, definirea funcțiilor și drepturilor acestora, crearea unor sisteme eficiente de motivație, monitorizarea muncii și efectuarea ajustărilor adecvate la deciziile de management, după cum este necesar.

Pentru un manager de nivel mediu, activitatea operațională în implementarea deciziilor de management necesită mai mult timp. El trebuie să dea comenzi operaționale despre începutul unei anumite secțiuni de lucru, să distribuie în mod specific lucrările către interpreții direcți, să monitorizeze în mod sistematic calendarul diferitelor etape de lucru etc.

Baza activităților administrative de succes este programul pentru implementarea deciziilor de management.

Mikhaleva E. Management: curs de formare Makhovikova Galina Afanasevna 5. Tipuri de decizii de management Deciziile de conducere, fiind similare în principal, sunt extrem de diverse, caracterizate prin diferențe semnificative care își lasă amprenta asupra procesului de pregătire, adoptare și implementare.

O mare importanță în activitățile unui manager pentru dezvoltarea, adoptarea și punerea în aplicare a deciziilor manageriale este coordonarea eforturilor artiștilor interpreți, crearea unei atmosfere de asistență reciprocă și cooperare tovarășă, combinată cu înaltă disciplină, exactitate și critică, cea mai mare claritate și acuratețe a comenzilor, completitudinea și actualitatea acestora.

Întrebări de verificat 1. Care sunt caracteristicile percepției informației de către manageri? Care este prejudiciul supraîncărcării informațiilor sau al informațiilor insuficiente ale managerilor pentru luarea deciziilor de management eficiente?

tipuri de opțiuni managerilor

Sub influența ce semne se formează atitudinea personală a artiștilor interpreți sau executanți față de decizia de management? Ce sunt deciziile de management prohibitive? Ce sunt deciziile permisive de management? Ce sunt deciziile constructive de management? Ce forme de transfer al deciziilor manageriale de la un manager la un subordonat există? Ce motive contribuie la rezistența angajaților la noile decizii de conducere?

Care sunt domeniile de lucru ale unui manager pentru a organiza implementarea deciziilor de management? Care este specificul activității managerilor de vârf și de mijloc la elaborarea și implementarea deciziilor de management?

Cu ajutorul controlului, verificării corecte a execuției, puteți influența activ toate domeniile de activitate. Scopul principal al controlului nu este atât de a găsi deficiențe, cât de a identifica rezervele și de a corecta în timp cursul implementării deciziilor de management.

Controlul vă permite să vedeți mai profund și să înțelegeți rezultatele muncii, să avertizați în timp util și să eliminați posibilele erori de calcul, disproporții, precum și să răspundeți în timp util la tipuri de opțiuni managerilor condițiilor. Cele mai importante principii ale organizării raționale a controlului asupra executării deciziilor: Sistematic și regulat; Complexitate, adică acoperirea tuturor departamentelor și a tuturor aspectelor activității fiecăruia dintre ele; Atenție, adică prevenirea prin controlul posibilelor abateri de la efectuarea activităților; Rigurozitate, studiu profund și cuprinzător al esenței procesului verificat; Eficacitatea, care constă nu numai în identificarea deficiențelor în desfășurarea activităților, ci și în elaborarea măsurilor de eliminare a acestora.