O opțiune de swap de active este

Au aparut pe piata tranzactiilor financiare din motive speculative si din dorinta operatorilor economici de a acoperi riscurile comerciale sau financiare ale operatiunilor lor. Cresterea volumului pietei internationale si a instrumentelor derivate a dat nastere la o permanenta diversificare atat de noi instrumente cat si de active. In prezent instrumentele derivate se practica pe o gama variata de active cum ar fi: valute, rate ale dobanzii, contracte privind marfuri fungibile metale pretioase, metale industriale, hidrocarburi, bunuri agricole, etcindici bursieri, actiuni, obligatiuni si chiar si alte instrumente derivate.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. În mod corespunzător, ar trebui aplicat un nivel de menținere în cazul transferurilor de riscuri de credit cum ar fi achiziționarea de creanțe, împrumuturile sindicalizate sau swap-urile pe risc de credit, în măsura în care conținutul lor economic corespunde definiției securitizării din prezenta directivă.

Accordingly, retention should be applicable to credit risk transfers such as purchase of receivables, syndicated loans or credit default swaps to the extent that their economic substance meets the definition of a securitisation under this Directive.

Navigation menu

Swap sau Rollover: Interesul sau a adăugat dedusă pentru menținerea unei poziții deschise peste noapte. Swap or Rollover: The interest added or deducted for holding a position open overnight. Valoarea oricărei plăți datorate de debitor contrapărții la swap pentru încetarea completă sau parțială a swap-ului.

  • (P) Cele mai populare instrumente derivate din lume
  • It maintains a substantial position in swaps for any of the major swap categories.
  • Cele mai profitabile opțiuni binare recenzii reale

Amount of any payment due from the borrower to the swap counterparty for partial of full termination of the Swap. Pentru a aplica modificările, Am să reporniţi sistemul; sau reporniţi swap. To apply the changes, We can reboot the system; or restart the swap.

  1. sau SWAP - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  2. Sari la navigare Sari la căutare Instrumentele financiare derivate sunt instrumente financiare a căror valoare depinde de sau derivă din valoarea altui activ [1] numit activ de bază sau activ suport.
  3. Generator de bitcoin
  4.  - Элементы, ответственные… У Дэвида Беккера, находившегося в трех тысячах миль от комнаты оперативного управления, загорелись .

În cele din urmă după repornirea sistemului, sau de swap; Vom verifica că schimbările au fost aplicate corect. Finally after the reboot of the system, or of the swap ; We will check that the changes have been applied correctly. În special, atunci când un stat AELS cumpără active sau face swap cu active, acesta va trebui să respecte o evaluare care reflectă riscurile subiacente, fără discriminări nejustificate în ceea ce privește vânzătorii.

satoshi nakamoto în valoare de astăzi

In particular, where an EFTA State buys or swaps assets this will have to be done at a valuation which reflects their underlying risks, with no undue discrimination as to the sellers.

Swap-urile sunt publicate și actualizate periodic pe site-ul principal. The swaps are published and being updated periodically on the Main Website.

Meniu de navigare

Spațiul swap este memoria virtuală disponibilă sistemului. The swap space is the virtual memory available to the system.

strategie de tranzacționare a opțiunilor cu profit

Cuantumul unui eventual deficit al costurilor de reziliere care decurg din rezilierea parțială sau completă a swap-ului, plătit de către debitor. Amount of any shortfall, if any, of breakage costs resulting from the full or partial termination of the swappaid by the borrower.

opțiune plus dulap

Operațiunile de reglaj fin se derulează, în principal, sub formă de tranzacții reversibile, dar pot lua și forma operațiunilor de swap valutar sau de atragere de depozite la termen. Fine-tuning operations are primarily executed as reverse transactions, but may also take the form of either foreign exchange swaps or the collection of fixed-term deposits.

Poziția deținută de o persoană fizică sau juridică pe un swap pe riscul de credit al datoriei suverane este poziția sa netă. The calculation of a natural or legal person's sovereign credit default swap position shall be its net position.

cumpărați mazda c x 5 trading

Un instrument derivat încorporat non-opțiune cum ar fi un swap sau un forward încorporat este separat de contractul său gazdă pe baza condițiilor esențiale declarate sau implicite, astfel încât să aibă o valoare justă egală cu zero la recunoașterea inițială.

An embedded non-option derivative such prinde bitcoin an embedded forward or swap is separated from its host contract on the basis of its stated or implied substantive terms, so as to result in it having a fair value of zero at initial recognition. Eveniment de reziliere totală sau parțială a swap-ului la nivel de credit pentru perioada curentă nivel debitor Full or Partial Termination Event of Loan Level Swap for Current Period Borrower Level Modificări ale definiției factorilor de risc de piață utilizate în modelul intern VaR, inclusiv trecerea la un cadru de actualizare bazat pe rate OIS sau trecerea la rate zero, rate la paritate sau rate swap.

din opțiunea de bani ce este

Changes in the definition of market risk factors applied in the internal VaR model, including migration to an OIS discounting framework, a move between zero rates, par rates or swap rates.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

ქართული, აბიტურიენტის დრო - მხატვრული ტექსტის ანალიზი, გაკვეთილი 3, #ტელესკოლა

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate o opțiune de swap de active este roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

  • Swap (finance) - Wikipedia
  • În acest context, banii sub formă de bancnote şi monede pot ajunge să îndeplinească o funcţie marginală deoarece, adesea se poate dovedi a fi mai convenabil să tranzacţionezi contracte care reglementează plăţile reciproce.
  • Cum să faci bani în timp ce stai la un computer

Vezi mai multe exemple.