regio UE GR MDRAP Tasnad fonduri_ue
Search

Justificarea necesitatii implementarii proiectului

Experienţa mai multor destinaţii internaţionale de succes a demonstrat că turismul reprezintă una din cele mai bune metode de reducere a disparităţilor inter şi intra-regionale fiind o cale de dezvoltare cu potenţial ridicat pentru toate sectoarele economice, prin efectul multiplicator pe care turismul îl are într-o economie unde se realizează investiţii eficiente în dezvoltarea unor forme şi produse/servicii turistice. Pe baza acestor elemente, CNSR 2007-2013 şi Programul Operaţional Regional au ca obiectiv strategic turismul, acesta reprezentând o prioritate naţională şi regională deoarece poate asigura o dezvoltare economico-socială durabilă şi echilibrată prin valorificarea potenţialului natural, istoric şi cultural existent. La nivelul local, se manifestă lipsa de informare şi promovare resurselor turistice, deşi oraşul Tăşnad are un potenţial turistic recunoscut, materializat şi prin dobândirea în anul 2000 a statutului de staţiune de interes local.

Acest aspect a fost şi punctul de plecare al prezentului proiect, care urmăreşte  să sprijine punerea în valoare a potenţialul turistic al localităţii si zonei si să propună publicului larg o alternativă de petrecere a timpului liber.

Conform datelor medii înregistrate la nivel de judeţ, gradul de ocupare a structurilor turistice este mic, de numai circa 35%.  Se estimează faţă de situaţia actuală, în zona turistică Tăşnad vor fi atraşi prin sistemul de promovare turistică un număr suplimentar de turişti.

Un element principal în implementarea proiectului îl reprezintă valorificarea potenţialului balnear al staţiunii Tăşnad, având în vedere tendinţele manifestate pe piaţa turistică internaţională cu privire la „turismul balnear sau turismul de sănatate” care în condiţiile unei strategii adecvate să devină punctul forte în perspectiva dezvoltării localităţii Tăşnad.