regio UE GR MDRAP Tasnad fonduri_ue
Search

Szatmár megyei turisztikai létesĺtmények

Kastélyok

A Károlyi – kastély Nagykároly megyei jogú városban – több szakaszban épült, túlnyomórészt neogótikus stílusban, jelenleg egy történelmi és egy természettudományi múzeum működik benne.

Erdődi Károlyi – kastély – a XVIII. században Károlyi Sándor gróf barokk stílusban újraépítette;

Sárközi Vécsey – kastély – az 1760-1764 évek között épült jelentős műépítészeti emlékmű;

Aranyosmeggyesi Középkori kastély –Lónyai Zsigmond által a XVII. században újraépített középkori kastély.

 

Templomok és kolostorok

Szatmárnémeti Püspöki Palota – több szakaszban építették a XIX. században.

A szatmárnémeti „Nagyboldogasszony” Templom - 1937-1938 között építették, és a bizánc stílust a román műépítészeti elemekkel ötvözi.

Szatmárnémeti „Urunk Mennybemenetele” Székesegyház – 1786-1798 közárnémeti püspökség megalakulását követően, megnagyobbították és barokk stílusúvá alakították.

Szatmárnémeti Református láncos templom –a XVIII. század végén és a XIX. század elején épült.

Szatmárnémeti Zsinagóga – az 1889-1892 közötti időszakban épült, eklektikus stílusban.

A Bogdánd községhez tartozó Szilágykorond faluban található Mihály és Gábor Szent Arkangyalok fatemplom – 1723-ban épült, és 1868-ban áthelyezték oda, ahol ma is áll.

Ákosi volt benedekrendi kolostor temploma – a XIII. század első feléből származik.

Krasznabélteki Szent László Római-katolikus templom – 1482-ben épült.

Újnémeti Ortodox templom –1779-ben építették a fatemplom helyén.

Krasznabélteki római-katolikus kápolna – szent Orbán, a szőlő védőszentje tiszteletére épült.

Bogdándi Református templom – középkori templom, a jelenlegi alakjában 1848. óta létezik.

Hadadi Evangélikus – református templom – 1768-ban épült barokk stílusban.

Erdődi Római-katolikus templom –1482-ben épült.

Bikszádi kolostor – az 1768-1771 közötti időszakból származik, egy régi, 1614-ben említett remetelak helyén, a vetési kolostorhoz tartozik.

Szatmárnémeti Mihály és Gábor Szent Arkangyalok görög-katolikus templom – 1932–1937 között építették.

Római-katolikus kálváriatemplom – neogótikus stílusban épült, eredetileg a szatmárnémeti vár egyik bástyája helyén (a Dobosok dombján) 1884-ben, és 1908 – 1909 között újították fel.

Nagykárolyi „Kalazanci Szent József” római katolikus templom – a megye legszebb barokk stílusú emlékműve, amely az 1769-1779 közötti időszakban épült, és az 1834. földrengést követően újjáépítették.

Nagykárolyi zsinagóga –1866-ban épült és 1890-ben újították fel. A zsinagóga udvarán áll egy emlékmű áll, a Holokauszt áldozatainak emlékére.

Kaplonyi „Páduai Szent Antal” ferences templom és kolostor és a Károlyi család sírhelye

Berei református templom – 1766-ból származó freskó részletekkel.

Sződemeteri református templom – amelynek az udvarán írta Kölcsey Ferenc a Magyar Himnuszt.

Avasfelsőfalui Kisboldogasszony ortodox templom.

Avasfelsőfalui Szent Demeter ortodox templom.

Az Avas és a Codru vidéki falvakban számos, a XVIII. században épült fatemplom volt található, amelyek a vidék egyedi mesterművei voltak. Az 1604-ből származó avaslekencei fatemplomot újraépítették, és az Avasfelsőfaluban található Avasvidéki Múzeumban látogatható meg.
A Codru vidéken ugyanakkor, a szilágykorondi fatemplomon kívül léteznek még az alábbi, teljes egészében vagy részben megőrzött fatemplomok:
- alsóboldádi fatemplom;
- nántűi fatemplom;
- lelei fatemplom;
- felsőboldádi fatemplom.

Múzeumok és emlékházak

Szatmárnémeti Megyei Múzeum – régészeti, történelmi és néprajzi gyűjteményeket mutat be.

Avasfelsőfalui Avasvidéki Múzeum – egy 1986-ban alapított, néprajzi természetvédelmi park, amelybe fa alapú hagyományos műépítészeti remekműveket, háztartási tárgyakat és szőtteseket gyűjtöttek össze.

Ligettanyai Móc Múzeum – a mócok által a származási helyükről idehordott 800 darabos néprajzi gyűjteménynek ad otthont.

Bogdándi Magyar Múzum – az 1880-1885 időszakban építették, egy hagyományos parasztházban.

Mezőpetri Sváb Múzeum – a hagyományos sváb kultúrát mutatja be.

Egyéb néprajzi múzeumok látogathatóak meg: Pácafaluban (Homoród község), Felsőszoporon (Szopor község), Nagykároly megyei jogú városban.

Aranyosmeggyesi dák kemencék.

Apai Dr. Vasile Lucaciu Emlékház.