EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex

Exercitarea irevocabilă a unei opțiuni

Conținutul

  Alex Kis: Opțiunea succesorală. Studiu de drept roman și de drept civil Spre deosebire de vechiul Cod civil de launde opțiunea succesorală nu era definită, în noul Cod civil  este dată o definiție opțiunii succesorale și totodată este definit acela care ar putea beneficia de o succesiune.

  exercitarea irevocabilă a unei opțiuni

  O definiție a opțiunii succesorale ar putea consta: în dreptul potestativ al unui succesibil de a-și manifesta liber voința într-un anumit termen asupra dobândirii sau repudierii unei moșteniri în mod indivizibil și irevocabil. Opțiunea aparține în primul rând succesibililor, iar în subsidiar opțiunea poate fi exercitată prin reprezentant sau prin creditorii săi.

  Din punct de vedere al caracterelor juridice ale opțiunii, acestea constau în libertate, indivizibilitate, prescriptibilitate, retroactivitate, irevocabilitate și transmisibilitatea dreptului.

  exercitarea irevocabilă a unei opțiuni

  În ceea exercitarea irevocabilă a unei opțiuni privește condițiile de fond ale actului de opțiune succesorală, succesibilul trebuie să aibă capacitate de exercițiu pentru că opțiunea succesorală este un act de dispoziție.

  Consimțământul trebuie exprimat cu intenția de a produce efecte juridice, să fie neechivoc, trebuie să fie exteriorizat și nu trebuie să fie viciat.

  • EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex
  • Natura Juridică a Opțiunii. Aspecte de Drept Comparat - JMD
  • Lucrați cu investiții minime pe internet
  • Cât puteți câștiga în opțiuni binare
  • JURIDICE » Opţiunea în Codul Civil al Republicii Moldova. Aspecte de drept comparat
  • Pact de opțiune | Dictionar juridic (dex)
  • Câștigați bani pe Internet folosind site- ul dvs. web

  În ceea ce privește condițiile de formă, acceptarea expresă se va face întotdeauna sub forma unui înscris sub semnătură privată sau în formă autentică, după preferința succesibilului, iar renunțarea expresă necesită întotdeauna forma autentică. Nerespectarea condițiilor de validitate ale actului de opțiune succesorală se sancționează cu nulitatea potrivit dreptului comun.

  Modurile de exercitare ale dreptului potestativ de opțiune succesorală se referă la acceptarea succesiunii și la renunțarea la aceasta.

  exercitarea irevocabilă a unei opțiuni

  Acceptarea poate fi tacită sau expresă, dar poate fi și forțată, în sensul că succesibilul trebuie să fi acționat cu rea-credință, iar la împrejurările care duc la acceptarea forțată a fost adăugată ascunderea unei donații supusă raportului ori reducțiunii.

  Renunțarea trebuie să fie expresă, sub forma unei declarații de renunțare.

  exercitarea irevocabilă a unei opțiuni

  Declarația trebuie ad validitatem încheiată în formă autentică, iar ad opozabilitatem, trebuie trecută în registrul național notarial. Conform art. În dispozițiile art.

  exercitarea irevocabilă a unei opțiuni

  Excepția de la principiul irevocabilității este prevăzută expres în art. Astfel în interiorul termenului pentru exercitarea dreptului de opțiune, renunțătorul poate reveni asupra renunțării, optând ipso jure pentru acceptare, dacă moștenirea nu a fost deja acceptată de alți succesibili.

  exercitarea irevocabilă a unei opțiuni

  Toate actele având ca obiect renunțarea la o succesiune nedeschisă sunt lovite de nulitate absolută.