Meniu de navigare

Care este numele investiției pe piața financiară

Conținutul

  De asemenea, pe această piață, au loc tranzacții cu titluri emise anterior, între vânzătorii de titluri, care doresc să își recupereze capitalul bănesc avansat și diferiți cumpărători, care își propun să investească.

  Valoarea nominală sau prețul acțiunii se determină prin raportarea capitalului social la numărul de acțiuni emise de o firmă.

  care este numele investiției pe piața financiară

  Obligațiunile sunt titluri de valoare care reprezintă o cotă parte dintr-un împrumut colectiv, pe termen mediu sau lung, solicitat de un agent economic. Valoarea nominală a obligațiunii se restituie posesorului la scadență, iar pe întreaga perioadă a creditului, acesta va primi o dobândă anuală fixă, înscrisă pe obligațiune.

  care este numele investiției pe piața financiară

  Pentru o desfășurare normală a activității, agenții economici au nevoie de împrumuturi pe termen lung cu care să își finanțeze investițiile. Aceste capitaluri bănești pot fi procurate pe piața financiară.

  care este numele investiției pe piața financiară

  Oferta de capital este realizată de către deținătorii de resurse financiare care plasează aceste resurse pe piața de capital, prin cumpărarea de titluri de valoare.

  Deținătorii de capital bănesc sunt: firmele, băncile, persoanele fizice și juridice.

  care este numele investiției pe piața financiară

  Conform economistului Joseph Stiglitz, laureat al premiului Nobel "a fost întotdeauna un decalaj între ceea ce se întâmplă în economia reală și piețele financiare".